Repowering av Havøygavelen - Frokostmøte

KAN DU VÆRE EN LEVERANDØR TIL REPOWERING AV HAVØYGAVELEN.
Et felles mål må være at 10- 30% av investeringsrammen på nærmere
400 mill kr leveres av lokale leverandører?

Arrangør: Måsøy Næring og Havn KF
: Havøysund Hotell
Tid: tirsdag 28. januar 09:00
Hva skjer i Måsøy
http://www.masoy.kommune.no/naeringslivet-...