Aktivitetskalender

Kategori:
Kalender:
Fra:
Til:
2020-03-02
10:00 Hovedutvalg Teknisk, utvikling og miljø Politiske møteplan
2020-03-03
12:00 Hovedutvalg Oppvekst og kultur Politiske møteplan
2020-03-04
10:00 Hovedutvalg Helse og omsorg Politiske møteplan
2020-03-17
10:00 Formannskapsmøte Politiske møteplan
2020-03-26
09:00 Kommunestyremøte Politiske møteplan
2020-04-15
10:00 Hovedutvalg Teknisk, utvikling og miljø Politiske møteplan
2020-04-16
12:00 Hovedutvalg Oppvekst og kultur Politiske møteplan
2020-04-20
10:00 Hovedutvalg Helse og omsorg Politiske møteplan
2020-04-28
10:00 Formannskapsmøte Politiske møteplan
2020-05-07
09:00 Kommunestyremøte Politiske møteplan
2020-05-25
10:00 Hovedutvalg Teknisk, utvikling og miljø Politiske møteplan
2020-05-26
12:00 Hovedutvalg Oppvekst og kultur Politiske møteplan
2020-05-27
10:00 Hovedutvalg Helse og omsorg Politiske møteplan
2020-06-09
10:00 Formannskapsmøte Politiske møteplan
2020-06-18
09:00 Kommunestyremøte Politiske møteplan
2020-08-31
10:00 Hovedutvalg Teknisk, utvikling og miljø Politiske møteplan
2020-09-01
12:00 Hovedutvalg Oppvekst og kultur Politiske møteplan
2020-09-02
10:00 Hovedutvalg Helse og omsorg Politiske møteplan
2020-09-15
10:00 Formannskapsmøte Politiske møteplan
2020-09-24
09:00 Kommunestyremøte Politiske møteplan
2020-10-12
10:00 Hovedutvalg Teknisk, utvikling om miljø Politiske møteplan
2020-10-13
12:00 Hovedutvalg Oppvekst og kultur Politiske møteplan
2020-10-14
10:00 Hovedutvalg Helse og omsorg Politiske møteplan
2020-10-27
10:00 Formannskapsmøte Politiske møteplan
2020-11-05
09:00 Kommunestyremøte Politiske møteplan
2020-11-16
10:00 Hovedutvalg Teknisk, utvikling og miljø Politiske møteplan
2020-11-17
12:00 Hovedutvalg Oppvekst og kultur
2020-11-18
10:00 Hovedutvalg Helse og omsorg Politiske møteplan
2020-11-19
10:00 Formannskapsmøte Politiske møteplan
2020-12-01
10:00 Formannskapsmøte Politiske møteplan
2020-12-17
09:00 Kommunestyremøte Politiske møteplan

Skjema