12. april 2021 kl. 11:19

Informasjon om Covid19

Status vaksinering i Måsøy kommune, uke 14
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78) dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Status vaksinering i Måsøy kommune, uke 14
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78) dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 3
koronavirus

Covid-19 oppdatering lørdag 27.02.21 kl. 12.00

Smittesporingsteamet har god kontroll på bevegelser og nærkontakter til de som fredag fikk påvist koronasmitte.

Det jobbes kontinerlig med kartlegging og smittesporing, men man har dessverre enda ikke funnen kilden til smitten.

Så langt er 50 personer testet - alle negative. 35 nærkontakter er satt i karantene og 8 personer er i isolasjon. Man forventer å gjennomføre opp mot 100 tester i løpet av dagen.
Vi ber om at folk holder seg mest mulig i ro hjemme, og unngår sosial kontakt inntil videre.

Beredskapsledelsen skal ha et møte lørdag for å vurdere ytterligere tiltak

 

Skjema