A A A
Måsøy kommune Delvis skyet -1
Akvakulturområde cermaq

Kunngjøring søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealplan for åtte ankerliner m/tilhørende anker utenfor flerbruksområdet FFNFA og anlegg i flerbruksområde og akvakulturområde A4 i Bakfjorden, Måsøy kommune

Ifølge Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter legges følgende søknad fra Cermaq Norway AS, for offentlig utlysning og kommunal behandling – Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealplan for åtte ankerliner med tilhørende anker utenfor flerbruksområdet FFNFA og anlegg i flerbruksområde og akvakulturområde A4 i Bakfjorden, Måsøykommune:

Kommune: Måsøy
Søker: Cermaq Norway AS
Søknaden gjelder: Dispensasjon fra kommuneplanens arealplan
Lokalitet: Akvakultur A4/Flerbruk
Hjørnekoordinater for ramme det skal søkes om: 
   N 70°52,441, Ø 24°36,494
   N 70°52,538,Ø 24°36,498
   N 70°52,537, Ø 24°37,537
   N 70°52,440, Ø 24°37,536

 Kontaktperson for Cermaq: Steinar Dalheim Eriksen, tlf.: 954 05 010

Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn fra 05.03.2019 i Måsøy kommune på kommunens hjemmeside www.masoy.kommune.no samt på Rådhuset i Måsøy i Havøysund.

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Måsøy kommune, Torget 1, 9690 Havøysund innen 02.04.2019. For mer informasjon angående saksgangen, se veileder for søknadsskjema ved nettadresse: http://www.fiskeridir.no/akvakultur/skjema

Fullstendig søknad kan leses her

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema