Døgnbemannet barnevernvakt

Måsøy kommune har fra 01.01.19 inngått samarbeid om døgnbemannet barnevernvakt med Hammerfest og Kvalsund kommune.

Tlf nr. 452 47 070

Kan jeg ringe barnevernvakta?

Blir du slått eller truer noen deg med å slå?
Er det noen som tar på kroppen din uten at du vil det selv?
Er dine foreldre eller dem som skal passe på deg fulle eller påvirket av rusmidler?
Har du fått kjennskap til at barn skal bortføres eller står du i fare for å bli bortført, ta kontakt.
Ring også hvis du tror at noen andre barn har det vanskelig.

Hvem kan ringe?

  •  Alle som får kjennskap til at barn utsettes for vold, overgrep, trusler, vanskjøtsel eller annet som kan skade barnet.
  • Alle barn og unge som har behov for hjelp på grunn av at de utsettes for vold, trusler, ruspåvirkede omsorgspersoner eller annet som gjør at du opplever utrygghet.
  • Helsetjeneste og politi

Hva skjer når jeg ringer?

Du får her snakke med en erfaren barnevernarbeider som kan gi deg råd og veiledning, eventuelt bistå med hjelp i situasjonen.
Vi kan hjelpe deg å snakke med de voksne, eller ta kontakt med lege eller politi, og vi vil noen ganger hjelpe med at barnet kommer seg i sikkerhet.
Vi kan også møte deg for en samtale. Det vil kunne ta 1-2 timer før vi kan møte deg, men ofte raskere.
Dersom du befinner deg utenfor Hammerfest, vil vi kunne kontakte andre som kan hjelpe deg inntil vi kan komme.

Kan jeg være anonym?

Ja, du kan være anonym, men vi vil gjerne vite hvem du er, så om du ikke har særlig grunner for anonymitet vil vi oppfordre deg til å oppgi navn.
Offentlige instanser kan ikke være anonyme

 

Skjema