12. april 2021 kl. 11:19

Informasjon om Covid19

Status vaksinering i Måsøy kommune, uke 14
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78) dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Status vaksinering i Måsøy kommune, uke 14
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78) dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Regn 3
Home/Tjenester/Helse og omsorg/Etatsadministrasjon

Etatsadministrasjon

Følgende tjenester er organisert under helse- og omsorgssektoren:

  • Helsesenter (sykehjem)
  • Kjøkken
  • Hjemmetjenesten
  • Legetjenesten
  • Fysioterapi
  • NAV kontor (sosialtjenesten)

Kontaktinformasjon:

 

Ann Jorunn Stock

Helse- og omsorgsleder 905 50 534
Arnstein Larsen Virksomhetsleder 47 61 11 86
Siv Berg Fagansvarlig 48 26 30 79
Anne Amundsen Fagansvarlig 48 26 30 79
    784 24 100
Therese Ursula Hildan Kommuneoverlege I 784 24 100
Karoline Schmedling Fysioterapeut 482 95 417
  Sosialkonsulent NAV 210 516 10
     

Helse- og omsorgsleder har kontor i 1. etasje på rådhuset.

Dersom du har spørsmål om lønnsutbetalinger, kommunal fakturering, utleie av trygdeboliger og sosialboliger:   Ta kontakt med Siw W Johnsen på Daltun, tlf. 47 60 79 82,
mail; Siw W Johnsen

Skjema