18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra legekontoret.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Lett regn 12
Home/Tjenester/Kultur og oppvekst/Etatsadministrasjon

Etatsadministrasjon for Oppvekstsektoren

Oppvekstsektor i Måsøy består av skoleverket, voksenopplæring, kulturskole, skolefritidsordning, barnehage, ungdomsklubb, forebyggende enhet og kulturkontoret.

Forebyggende enhet består av skolehelsetjenesten, PP-tjenesten, barnevernet og miljøterapeuten for barn og unge.

Følgende personer er ansatt i oppvekstadministrasjonen:

Renee Beate Andersen

Sektorleder oppvekst

462 80 255
Ann Sissel H. Larsen Helsesøster 908 39 659  
Ina Amundsen PPT 909 53 416
Vilde Vatn Barnevernsleder 476 08 158
     
Trygve Jonas Strømmen Klubbleder 909 68 042
Sajjad Thathaal Kulturkoordinator 98 60 00 74

 
Hvem skal jeg kontakte ?
Oppvekstsjef er ansvarlig for sektorens virksomhet.

 Men ellers kan alle kontaktes vedr. saker innenfor hver enkelts ansvarsområde.

Skjema