A A A
Måsøy kommune Klarvær 12
Forsiden»Tjenester»Oppvekst»Etatsadministrasjon

Etatsadministrasjon for Oppvekstsektoren

Oppvekstsektor i Måsøy består av skoleverket, voksenopplæring, kulturskole, skolefritidsordning, barnehage, ungdomsklubb, forebyggende enhet og kulturkontoret.

Forebyggende enhet består av skolehelsetjenesten, PP-tjenesten, barnevernet og miljøterapeuten for barn og unge.

Følgende personer er ansatt i oppvekstadministrasjonen:

Tone-Hilde Faye

Sektorleder oppvekst

900 66 579
Maj-Kristin Johansen Helsesøster 908 39 659  
Ina Amundsen PPT 909 53 416
Ole Morten Sara Barnevernleder 909 38 435
Ann Sissel H. Larsen Saksbehandler barnevern 476 08 158
Mads Høyer Klubbleder 909 68 042
     

 
Hvem skal jeg kontakte ?
Oppvekstsjef er ansvarlig for sektorens virksomhet.

 Men ellers kan alle kontaktes vedr. saker innenfor hver enkelts ansvarsområde.

Tips en venn Skriv ut

Skjema