A A A
Måsøy kommune Lette regnbyger 5
Forsiden/Tjenester/Oppvekst/Etatsadministrasjon

Etatsadministrasjon for Oppvekstsektoren

Oppvekstsektor i Måsøy består av skoleverket, voksenopplæring, kulturskole, skolefritidsordning, barnehage, ungdomsklubb, forebyggende enhet og kulturkontoret.

Forebyggende enhet består av skolehelsetjenesten, PP-tjenesten, barnevernet og miljøterapeuten for barn og unge.

Følgende personer er ansatt i oppvekstadministrasjonen:

 

Sektorleder oppvekst

 
Maj-Kristin Johansen Helsesøster 908 39 659  
Ina Amundsen PPT 909 53 416
Ole Morten Sara Barnevernleder 909 38 435
Ann Sissel H. Larsen Saksbehandler barnevern 476 08 158
Mads Høyer Klubbleder 909 68 042
Fredrik Vikse Kulturkonsulent 48 08 73 37

 
Hvem skal jeg kontakte ?
Oppvekstsjef er ansvarlig for sektorens virksomhet.

 Men ellers kan alle kontaktes vedr. saker innenfor hver enkelts ansvarsområde.

Tips en venn Skriv ut

Skjema