A A A
Måsøy kommune Lett snø -1
Feil på vannrør_100x57

Feil på vannrør til Slotten kirkegård

Vannrøret til Slotten kirkegård er sprengt. Dette gjør det vanskelig å vanne. Det oppfordres til å ta med vann ved stell av gravplass. Pga. den vanskelige økonomiske situasjonen Måsøy kirkelig fellesråd befinner seg i, er det ikke midler til å løse dette problemet raskt.

Det arbeides med å tilrettelegge for en midlertidig løsning, men det kan ikke loves noe tidspunkt for når dette vil være oppe å gå.

Ved spørsmål rundt dette, kontakt kirkevergen på telefon: 45 48 10 55

Skjema