18. mars kl. 16:02

Informasjon om koronaviruset

Første tilfelle av Covid-19 smitte påvist i Måsøy kommune

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet -2
Home/Employees/Finn ansattFinn ansatt
Name Title Phone Cell Fax
Ann Synnøve Hansen 46299524
Arbeidsgiver, lege og tiltaksarrangør 55 55 33 36
EURES +47 75 42 64 04
Hjelpemidler 55 55 33 36
Hjemmetjenesten Hovednr 784 24 142 78424141
Hovednummer 55 55 33 33
Hysebua Høtten barnehagen 91558012
Internasjonale henvendelser +47 21 07 37 00
Kjøkken Helsesenter 97618334
Kveitebua Høtten barnehagen 91534784
Legekontoret Havøysund 784 24 100 78424110
NAV AA-registeret 62 02 40 50
Pensjon 55 55 33 34
Personaltelefon Gunnarnes skole 46815451
Seibua Høtten barnehagen 91557818
Sykeavd. 1 etg Skjermet enhet 95971201
Sykeavd. 1 etg korttidsavd. 47609224
Sykeavd. 2 etg Helsesenter 47608936
Teknisk brukerstøtte nav.no 800 33 166
Torskebua Høtten barnehagen 91565022
Vaktrom 78424116
Vakttelefon Havnekontoret 90118987
lærerrom Havøysund skole 48182742
Økonomisk rådgivning 800GJELD 800 45 353
Stein Kristiansen Avdelingsingeniør 41126769
Vilde Vatn Barnevernskonsulent 47608158
Lillian Jacobsen Biblioteksjef 46837382
Ottar Kaspersen Driftsoperatør VA 99581724
Anne Amundsen Fagansvarlig 48263079
Siv Berg Fagansvarlig 48263079
Karoline Schmedling Fysioterapeut 48295417
Oddvar Simonsen Havnesjef 46928754 78424074
Ann Jorunn Stock Helse- og omsorgssjef 90550534
Ann Sissel H. Larsen Helsesøster 90839659
Ole Martin Madsen IT-Ansvarlig 91798427
Tina Giæver Inspektør/kontaktlærer 7. klasse 90283594
Jonas Muhammad It-konsulent 40918290
Jordmor Måsøy kommune Jordmor 90963697
George Mathisen Kirketjener 90750688
Arne Dahl Nyggard Kirkeverge 45481055
Anna Solem Walseth Kommuneplanlegger 98439729
Pål Eskil Sneve Hansen Kommuneplanlegger 47636479
Isabelle Pedersen Konsulent 47607975
Annette Larsen Kontaktlærer 1. klasse 46815481
Trond Rølsåsen Kontaktlærer 10. klasse 90273234
Linn Hoøy Kontaktlærer 2. klasse 90252958
Klaudia Matis Kontaktlærer 3. klasse 90640041
Liv Ellen Hansen Kontaktlærer 4. klasse 90275821
Ilone Kristiansen Kontaktlærer 5. klasse 90283153
Hilde Mathisen Kontaktlærer 6. klasse 90259123
Elisabeth Havåg Kontaktlærer 7. klasse 90253024
Benedikte Dybvand Kontaktlærer 8. klasse 90363648
Inga Solli Hugsén Kontaktlærer 9. klasse 90360294
Siw Johnsen Kontorfaglært 47607982
Ulla-Britt Simonsen Kontorfaglært 47608017
Wenche Kristiansen Kontorfaglært 47607848
Lill-Iren Sjursen Kontorfaglært/arkivleder 47607845
Gudrun Larsen Kontormedarbeider 47620481
Sajjad Thathaal Kulturkoordinator 98600074
Laboratoriet Havøysund Laboratoriet 47610298
Lill-Tone Larsen Leder 46280040
Kelemen Matis Leder kulturskolen 95091826
Frid Mikalsen Losa/Rådgiver 90368981
Malgorzata Gorniak Lærer
Sitaram Chamalagain Lærer 96829235
Nynke Museumsbestyrer 92350016
Bernth Sjursen Ordfører 47332407
Ina Amundsen PPT-Tjenesten 90953416
Maren Larsen Psykisk helse 46857708
Mette Olsen Psykisk helse 95999236
Evy Stabell Rektor 48134384
Linda Olsen Renholder 47625405
Sanna Johansen Renholder 47625405
Odd-Børge Pedersen Rådmann 90266023
Reneè Beate Andersen Sektorleder Oppvekst 46280255
Bjørn Harald Olsen Servicearbeider 96625305
Freddy Sjursen Servicearbeider 97985592
Hugo Benjaminsen Servicearbeider 46897430
Stig Søberg Servicearbeider 95992975
Svein Henry Isaksen Servicearbeider 47418409
Tom Jacobsen Servicearbeider 99581723
Tom Sjursen Servicearbeider 95047270
Roar Magnussen Skatteoppkrever 46280060
Ruqiya Koser Skoleleder 90283576
Laila Jåvold Sokneprest 97037343
Helene Seppola Styrer 90941312
Lasse Danielsen Teknisk sjef 90408836
Trygve Jonas Strømmen Ungdomsklubbleder 90968042
VA ingeniør VA-ingeniør 46280691
Teknisk Vakttelefon Vakttelefon 47417717
Arnstein Larsen Virksomhetsleder Helse og Omsorg 47611186
Anna Pires Økonomikonsulent 47607963
Ingrid Majala Økonomisjef 41606202