A A A
Måsøy kommune Lette regnbyger 5
Forsiden/Tjenester/Oppvekst/Helsesøstertjenesten

Helsesøstertjenesten

Helsesøstertjenesten i Måsøy har en ansatt og har lokaler i første etasje på Rådhuset. (inngang mot brannstasjonen)

Helsestasjonen

Kontaktinformasjon

Helsesøster Maj-Kristin Johansen

Telefon

90 83 96 59

Mail:

maj.kristin@masoy.kommune.no

Adresse:

Helsesøstertjenesten i Måsøy
9690 Havøysund, Torget 1

Besøksadresse:

Rådhuset, 1. etg.

 Åpningstider:

 09.00-14.00


Formål og oppgaver:

Helsesøstertjenestens formål er å fremme psykisk og fysisk helse, og forebygge medfødte og ervervede sykdommer og skader hos gravide, barn og ungdom.

Tjenesten skal bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn og unge gjennom tiltak for å styrke foreldrerollen, fremme barns lærings- og utviklingsmiljø, og legge til rette for godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø i skolen.

 

Helsestasjon for barn

En viktig del av helsesøstertjenesten er arbeidet relatert til barn og barnas helse. Her finner du informasjon om dette tilbudet.

Tilbudet omfatter blant annet: Helseundersøkelser og rådgivning med oppfølgning, henvisning ved behov.

 • Opplysningsvirksomhet, foreldreveiledning og helsesamtaleri individuelt og i gruppe.
 • Hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet
 • Bidrag i re/habilitering av barn med spesielle behov.
 • Informasjon om og tilbud om vaksinasjon i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet
 • Informasjon om dette programmet finner du her
   

Helsetjenester i skoler

 • Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Tjenesten er gratis og befinner seg der blant barn og unge er som en lett tilgjengelig ”drop-in” tjeneste på helsesøsters kontor i Aulaen.
 • Arbeidet innebærer samtaler, veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov.
 • Elever, foreldre og lærere er velkommen til å ta kontakt.

Havøysund skole

Kontortid:

Mandag

09.30-11.30

Mobil: 90 83 96 59

 

 

 

Gunnarnes skole

Etter behov og avtale med skolen

Måsøy skole  Etter behov og avtale med skolen
Ingøy skole Etter behov og avtale med skolen

 

Svangerskapsomsorgen ved helsestasjonen

I Måsøy er dette organisert ved at man kjøper jordmortjeneste fra Hammerfest sykehus. Jordmor samarbeider med legetjenesten i kommunen.

Vi har jordmortjeneste en dag hver 4. uke, vår jordmor her i Måsøy kommune er Marita Warness Johansen

Tilbudet består i:

·       Svangerskapskontroller og rådgiving med oppfølging/henvisning ved behov

·       Opplysningsvirksomhet og helsesamtaler

·       Svangerskaps/fødselsforberedende samtaler

·       Kontakt helsestasjonen for time hos jordmor
 

Miljørettet helsevern

Influensavaksine til risikogrupper:

​​Les mer om folkehelseinstituttets anbefalninger her

 

Vaksiner ved utenlandsreiser: 

​ Hvilke vaksiner den reisende bør/skal ha er avhengig av:

 • Hvor reisen går?
 • Smitterisiko i landet?
 • Hvor lenge man skal være borte/boforhold?
 • Type reise. Turist/jobb?
 • Les anbefalinger fra folkehelseinstituttet her

Ta kontakt med helsesøstertjenesten for nærmere informasjon om anbefalinger, pris med mer.

 

Tuberkulosekontroll:​​​

Ta kontakt med smittevern- lege i kommunen.

 

Tverrfaglig samarbeid:

For å sikre gravide, barn og ungdom et helhetlig tjenestetilbud skal helsestasjon-og skolehelsetjenesten ha rutiner for samarbeid:

 • Internt med andre kommunale instanser,
 • Evt interkommunalt samarbeid
 • Statlige instanser på kommunalt nivå
 • Spesialisthelsetjenesten.

Våre samarbeidspartnere er legetjenesten, tannhelsetjenesten, barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), pedagogisk psykologisk tjeneste (PPD), den kommunale psykiatritjenesten, jordmor og barnevern.

Av kommunale tverrfaglige grupper er helsesøstertjenesten representert i:

 • Tverrfaglig forum
 • Kriseteam
 • Kreftteam
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut