A A A
Måsøy kommune Delvis skyet 5
Bjørnøya

Høring - Søknad om etablering av akvakulturanlegg på lokalitet Bjørnøya i Måsøy kommune

SalMar Farming as har søkt om etablering av akvakulturanlegg på lokalitet Bjørnøya i Rolvsøysundet, Måsøy kommune. 

Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn i Måsøy kommune på kommunens hjemmeside www.masoy.kommune.no samt på Rådhuset i Måsøy i Havøysund.

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Måsøy kommune, Torget 1, 9690 Havøysund innen 10.12.18.

For mer informasjon angående saksgangen, se veileder for søknadsskjema ved nettadresse: http://www.fiskeridir.no/akvakultur/skjema

Se hele søknaden her

Tips en venn Skriv ut

Skjema