A A A
Måsøy kommune Delvis skyet 5
Bjørnøya

Høring - søknad om etablering av akvakulturanlegg på lokalitet Kvitneset i Måsøy kommune

SalMar Farming AS har søkt om etablering av akvakulturanelgg på lokalitet Kvitneset i Måsøy kommune.

Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn i Måsøy kommune på kommunens hjemmeside www.masoy.kommune.no samt på Rådhuset i Måsøy i Havøysund.

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Måsøy kommune, Torget 1, 9690 Havøysund innen 10.12.18

For mer informasjon angående saksgangen, se veileder for søknadsskjema ved nettadresse: http://fiskeridir.no/akvakultur/skjema

Se hele søknaden her

Tips en venn Skriv ut

Skjema