Høtten barnehage er en 4 avdelingsbarnehage som eies og drives av Måsøy kommune. Barnehagen drives i samsvar med barnehageloven, rammeplan for barnehagen, forskrifter og interne retningslinjer.

Satsningsområdet for 2019 - 2021 - Språk og språkstimulering.  

Høtten barnehage har 11,45 årsverk (inkl. styrer) og 42 barn/ 57 plasser barnehageåret  2019/2020.  

De minste barna er på småbarnsavdelinger Kveitebua (0 - 3 år). De største barna er fordelt på to avdelinger Hysebua (2 - 6 år) og Torskebua (2 - 6 år). 
Avdelingene har et tett og godt samarbeid, og vi har jevnlig felles aktiviteter for hele barnegruppa og aldersdelte grupper.

Viser til årsplanen for mer informasjon om hverdagen i Høtten barnehage.

Hjemmeside til Høtten barnehage: http://hotten.barnehage.no/