A A A
Måsøy kommune Lett snø -6
1[1]

Hvem fortjener Kulturprisen Måsøy 2018?

Har du et forslag på en person som har gjort en særegen innsats for å skape glede og trivsel i kommunen.

Da bør du sende inn forslag på personen som vinner av årets kulturpris. Send forslaget til kulturkonsulenten frv@masoy.kommune.no

Frist for å sende inn 15. mars 2018

Retningslinjer for prisen

  1. Måsøy kommune kan hvert år dele ut en kulturpris
  2. Kulturprisen skal være en honnør for særlig innsats til beste for kulturlivet i kommunen.
  3. Kulturprisen kan gis til personer eller organisasjoner som hører hjemme i kommunen, og som har vist vedvarende evne til å yte kulturinnsats utover det vanlige.   Kulturprisen bør fortrinnsvis tildeles enkeltpersoner.
  4. Formannskapet avgjør om statuetten skal deles ut, og hvem som skal få den.  Prisen følges av et diplom.
  5. Tildeling av prisen foregår etter grunngitt forslag fra frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner eller privatpersoner. Formannskapet kan også selv foreslå kandidater.
  6. Forslag til kandidater til Måsøy kommunes kulturpris sendes: Måsøy kommune v/ kulturkonsulenten.
  7. Kulturprisen kan bare tildeles en gang til samme person.
  8. Offentliggjørelse og overrekkelse av kulturprisen finner sted i forbindelse med folkefesten 17.mai

Kulturprisen i Måsøy består av en serie på 20 monotypier laget over samme tema – nemlig lysets endringer gjennom noen få timer på vinteren når lyset er på vei tilbake. Serien er laget av billedkunstner Hanne Grete Einarsen, 9714 Snefjord

Tips en venn Skriv ut

Skjema