25. nov. 2021 kl. 13:14

Informasjon om Covid19

Råd og anbefalinger om tiltak for å begrense smitte av covid-19
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Råd og anbefalinger om tiltak for å begrense smitte av covid-19
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Lett snø 0
Forsiden/Tjenester/Helse og omsorg/Individuell Plan (IP)

Individuell Plan (IP)

Du som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosial tjenester, har rett til å få utarbeidet en inviduell plan dersom du ønsker det.

Retten er uavhengig av diagnose og alder og gjelder selv om du mottar tjenester fra et forvaltningsnivå, for eksempel kommunen.

En individuell plan skal inneholde en oversikt over dine mål, ressurser og behov for tjenester, og du har rett til å delta i prosessen med å lage planen. Planen skal være et verktøy for samarbeid mellom deg og tjenesteapparatet og mellom de ulike tjenesteyterne. I forskrift om habilitering og rebilitering § 8 bekrives kommunens plikt til å planlegge og organisere sin virksomhet:

"Det skal finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen. Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere"

Koordinerende Enhet KE sammensettes etter behov/søknad:
- Kommuneoverlege
- Fysioterapeut
- Leder Helse- og omsorg
- PPD-tjenesten
- NAV
- Leder Psykisk helse- og rustjeneste
- Leder Enhet for barn og unge/helsesøster
- Leder hjemmetjenesten
- Leder Sykeavdelingen
- Leder KE

Hvis du har behov eller vet om noen som har for IP, eller behov for mer informasjon ta kontakt:

Mette Olsen
Treffes ved Bekketun tlf 95 99 92 36
E-post: mette.olsen@masoy.kommune.no
 

Individuell plan brosjyre
Individuell plan til bruk i Måsøy kommune

Skjema