25. Mar 2022 kl. 12:47

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
18. March kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
Home/Tjenester/Prosjekter og KF/Klart det går! Koffer ikke?

Klart det går! Koffer ikke?

"Klart det går! Koffer ikke?" er et befolkningsprosjekt i Måsøy kommune. Prosjektet er finansiert igjennom omstillingsprogrammet Måsøy i Vekst KF. 

klart det går

Prosjektet består av stor og bred styringsgruppe som representere befolkningen, næringsliv, lag/foreninger, ungdom, kommuneadministrasjon & tilflyttende 

Prosjektet har som mål å bidra til økning i befolkningstallet og øke trivselen og integrering av innvandrere.

Prosjekt startet høsten 2016 og vil foregå til utgangen av 2018.

Prosjektet har egen hjemmeside: http://www.viimasoy.no/klart-det-gar

E-mail this  Print this