25. nov. 2021 kl. 13:14

Informasjon om Covid19

Råd og anbefalinger om tiltak for å begrense smitte av covid-19
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Råd og anbefalinger om tiltak for å begrense smitte av covid-19
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Lett snø 0
Forsiden/Offentlig høring/Kommuneplanens arealdel 2020 - 2023

Høringsfristen er utgått

Offentlig høring - Kommuneplanens arealdel for Måsøy, oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram

Med hjemmel i plan – og bygningsloven §11-12og 11-13 varsles oppstart av kommuneplanens arealdel for Måsøy og høring av forslag til planprogram.

Kommunestyret vedtok 17.12.2020 i sak 20/653å starte opp arbeidet med revisjon av arealdelen av kommuneplanen for Måsøy og sende planprogrammet på høring. Offentlige instanser, bedrifter, interesseorganisasjoner, foreninger og enkeltinnbyggere inviteres til å sende innspill til både planprogrammet og innholdet i arealdelen.

Innspill merkes med «innspill til kommuneplanens arealdel» og kan sendes på flere måter:

Frist for innsendte innspill er satt til 12. februar 2021.

Plandokumentet er tilgjengelig på kommunens servicetorg, biblioteket og butikkene i distriktet.  I tillegg kan dokumentene ses her.

Skjema