25. mars 2022 kl. 12:47

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
Home/Tjenester/Kultur og oppvekst/Havøysund Skole/Kontakt informasjon

Kontaktinformasjon Havøysund skole.

Nedenfor finner du hvordan du kan komme i kontakt med personalet ved Havøysund skole.

 

Administrasjon:

Navn: Mobil: Mail:
Rektor, Espen Mikalsen 481 34 384 esmik@masoy.kommune.no
Inspektør, Tina Giæver 902 83 594 tin@masoy.kommune.no
Kontormedarbeider, 
Gudrun-Louise Larsen
476 20 481 glp@masoy.kommune.no

 

Team1:

Funksjon: Navn: Mobil: Mail:
1. Klasse, kontaktlærer Line-Agnete Jønsson 484 80 629   linjon85@masoy.kommune.no
2. Klasse, kontaktlærer Lill-Tone Larsen 902 52 958  ltl@masoy.kommune.no 
3. Klasse, kontaktlærer Annette Larsen 468 15 481 ane@masoy.kommune.no 
4. Klasse, kontaktlærer Ruqiya Koser 902 53 024 rukos@masoy.kommune.no
4. Klasse, kontaktlærer Signe Østervik 484 80 974 signe@masoy.kommune.no

 

Team2:

Funksjon: Navn: Mobil: Mail:
5. klasse, kontaktlærer Klaudia Mátis 906 40 041 klmat@masoy.kommune.no 
5. Klasse, kontaktlærer Tina Giæver 902 83 594 tin@masoy.kommune.no
6. Klasse, kontaktlærer Thea Nilsen 966 34 525  tsnda@masoy.kommune.no 
7. Klasse, kontaktlærer Ilone Kristiansen 902 83 153  ilk@masoy.kommune.no

 

Team3:

Funksjon: Navn: Mobil: Mail:
8. Klasse, kontaktlærer Inga S. Hugsén 903 60 294 ish@masoy.kommune.no
9. Klasse, kontaktlærer Hilde O. Mathisen 902 59 123 hma@masoy.kommune.no 
10. Klasse, kontaktlærer Benedikte Dybvand  903 63 648  bed@masoy.kommune.no

 

Andre ansatte:

Funksjon: Navn: Mobil: Mail:
Lærerromet   481 82 742  
Losa/Rådgiver Frid Mikalsen 903 68 981 fem@masoy.kommune.no
Renholder Linda U. Olsen 476 25 405 lio@masoy.kommune.no
SFO Leder/Fagarbeider Tove R. Jensen 46 28 00 40 tri@masoy.kommune.no
       
Kulturskole rektor Kelemen Mátis 950 91 826 Kelemen.Matis@masoy.kommune.no

 

Skjema