18. jan. 2022 kl. 14:06

Informasjon om Covid19

Info vedr. smitteutbruddet i Høtten barnehage
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Info vedr. smitteutbruddet i Høtten barnehage
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet -1
Forsiden/Tjenester/Kultur og oppvekst/Havøysund Skole/Kontakt informasjon

Kontaktinformasjon Havøysund skole.

Nedenfor finner du hvordan du kan komme i kontakt med personalet ved Havøysund skole.

 

Administrasjon:

Navn: Mobil: Mail:
Rektor, Espen Mikalsen 481 34 384 esmik@masoy.kommune.no
Inspektør, Tina Giæver 902 83 594 tin@masoy.kommune.no
Kontormedarbeider, 
Gudrun-Louise Larsen
476 20 481 glp@masoy.kommune.no

 

Team1:

Funksjon: Navn: Mobil: Mail:
1. Klasse, kontaktlærer Linn Hoøy  902 52 958    lih@masoy.kommune.no 
2. Klasse, kontaktlærer

Annette Larsen

468 15 481

ane@masoy.kommune.no 

3. Klasse, kontaktlærer Evy Stabell 966 34 525 ebs@masoy.kommune.no
4. Klasse, kontaktlærer Klaudia Mátis 906 40 041 klmat@masoy.kommune.no 
Pedagogisk personale Katrine Amundsen   kci@masoy.kommune.no

 

Team2:

Funksjon: Navn: Mobil: Mail:
5. Klasse, kontaktlærer Tina Giæver 902 83 594 tin@masoy.kommune.no
6. Klasse, kontaktlærer Ilone Kristiansen 902 83 153   ilk@masoy.kommune.no
7. Klasse, kontaktlærer Hilde O. Mathisen 902 59 123 hma@masoy.kommune.no 
Pedagogisk personale Linda Solheim   lks@masoy.kommune.no
Pedagogisk personale Signe H. Østervik   signe@masoy.kommune.no
Pedagogisk personale      

 

Team3:

Funksjon: Navn: Mobil: Mail:
8. Klasse, kontaktlærer Elisabeth Havåg 902 53 024 elhav@masoy.kommune.no
9. Klasse, kontaktlærer Benedikte Dybvand 903 63 648 bed@masoy.kommune.no
10. Klasse, kontaktlærer Inga S. Hugsén  903 60 294 ish@masoy.kommune.no
Pedagogisk personale Vårin Ayari   vay@masoy.kommune.no
 Pedagogisk personale Tonje Selbekk   tose@masoy.kommune.no

 

Andre ansatte:

Funksjon: Navn: Mobil: Mail:
Lærerromet   481 82 742  
Losa/Rådgiver Frid Mikalsen 903 68 981 fem@masoy.kommune.no
Renholder Linda U. Olsen 476 25 405 lio@masoy.kommune.no
Renholder Sanna K. Johansen   san@masoy.kommune.no
SFO Leder/Fagarbeider Lill-Tone Larsen 46 28 00 40 ltl@masoy.kommune.no
SFO/Fagarbeider Tove R. Jensen 46 28 00 40 tri@masoy.kommune.no
Assistent: Laila Borch   BoLai@masoy.kommune.no
Assistent:      
Assistent: Kari-Merete Hansrud    
Kulturskole rektor Kelemen Mátis 950 91 826 Kelemen.Matis@masoy.kommune.no

 

Skjema