18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon om besøks-status ved Havøysund helsesenter

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 8

Koronainformasjon

besøk helsesentret

Informasjon om besøks-status ved Havøysund helsesenter

På grunn av Covid 19 vil Havøysund Helsesenter, i samråd med smittevernslege i Måsøy Kommune, opprettholde gjeldende besøksregler som ble satt 12.08.20.
Besøk på sykehjem

Besøkende til Havøysund helsesenter

På grunn av Covid 19 begrenser vi besøkende til Havøysund Helsesenter. Fra 12.08.20 er det kun nærmeste pårørende som kan komme på besøk, altså 1. person fra familien.. For de...
koronavirus

Informasjon fra legekontoret

Vi minner om at dersom du har symptomer på Covid19, som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eler luktesans eller sår hals skal du holde deg hjemme til enhver tid. Kontak...
besøk helsesentret

Informasjon til besøkende på helsesentret

12.05.20 åpnet Havøysund Helsesenter delvis opp for besøkende. Vi vil nå åpne ytterligere da vi ser at gjester som kommer hit overholder smittevernreglene.
rådhuset sommertid_145x109

Offentlige bygg åpner tirsdag 12. mai

Rådhuset og biblioteket åpner tirsdag.
Skype kontakt

Gå på digitalt besøk på sykeavdelingen

Det er som kjent ikke mulig å besøke dine kjøre på Havøysund helsesenter, sykeavdelingen men pårørende som ønsker kontakt med sine kjære kan opprette Skype konto og ta kontakt...
koronavirus

Nytt smittetilfelle påvist i Måsøy kommune.

Ordføreren er blitt informert av fungerende kommuneoverlege om at vi har fått påvist vårt andre smittetilfelle i kommunen.
Koronavirus informasjon

Melding fra kriseledelsen i Måsøy kommune 14.04.2020

Påsken er over, og man har allerede fått signaler fra regjeringen om at folk må forberede seg på en hjemme-sommer, i alle fall innenfor landets grenser.