5. mars 2021 kl. 09:58

Informasjon om Covid19

Vi åpner opp fredag kl. 16.00
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78) dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Vi åpner opp fredag kl. 16.00
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78) dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet -2

Koronainformasjon

koronavirus

Vi åpner opp fredag kl. 16.00

Smitteverngruppa i beredskapsledelsen har hatt møte i dag, og diskutert situasjonen og tiltakene.
koronavirus

Informasjon om koronasituasjonen i Havøysund, 03.03.21 kl. 15.00

I løpet av dagen har vi avdekket et nytt smittetilfelle i Havøysund.
koronavirus

Informasjon vedr. smitteutbruddet i Havøysund onsdag 03.03.21 kl. 10.10

Beredskapsledelsen har i møte i dag vurdert situasjonen, og de tiltakene som er satt i verk. Selv om vi ikke har funnet smittekilden, ser det ut for at planen vi la i helga ho...
koronavirus

Åpningstid teststasjon uke 9

Testbua vil være åpen alle dager fra kl. 12.00 i perioden 1 - 5. mars 2021
koronavirus

Informasjon smittesituasjonen mandag 01.03.21 kl. 20.50

Nå er tallet 10 smittede, og vi undersøker fortsatt smitteveier. I løpet av dagen er det gjennomført 86 tester, hvorav 14 er PCR-tester som skal analyseres ved UNN.
koronavirus

Informasjon Covid-19 mandag 1. mars kl. 11.20

Vi har fortsatt ikke funnet smittekilden. Beredskapsledelsen møttes i dag kl. 08.15 for oppdatering og vurdering av tiltak.
koronavirus

Informasjon om smittesituasjonen, søndag 28.02.2021 kl 18.00

Vi har god oversikt over smittesituasjonen, men har fortsatt ikke klart å finne kilden til smitten. Beredskapsledelsen har hatt møte søndag, for informasjon og vurdering av ti...
koronavirus

Covid-19 oppdatering lørdag 27.02.21 kl. 19.40

Vi har i løpet av dagen hatt to møter i beredskapsledelsen, for å følge situasjonen og iverksette tiltak.
koronavirus

Covid-19 oppdatering lørdag 27.02.21 kl. 12.00

Smittesporingsteamet har god kontroll på bevegelser og nærkontakter til de som fredag fikk påvist koronasmitte.
koronavirus

Covid-19 påvist i Havøysund

Måsøy kommune har i dag så langt påvist 8 tilfellet av covid-19, etter en samling av unge voksne i Havøysund. Kartlegging og smittesporing pågår, og vil pågå til vi har kontro...