A A A
Måsøy kommune Skyet -4
kulturpris 2019

Kulturprisen 2019

Vi oppfordrer alle til å sende inn gode forslag gjerne med begrunnelse for hvem som fortjener kulturprisen 2019. Forslag sendes til servicetorget@masoy.kommune.no før 15 mars 2019.

Kulturprisen er et kulturtiltak i kommunen, som har til hensikt å være en honnør for særlig innsats til beste for kulturlivet i kommunen. Kulturprisen kan deles ut hvert år av kultur- og oppvekstkomiteen.

 

Retningslinjer for prisen

  1. Måsøy kommune kan hvert år dele ut en kulturpris
  2. Kulturprisen skal være en honnør for særlig innsats til beste for kulturlivet i kommunen.
  3. Kulturprisen kan gis til personer eller organisasjoner som hører hjemme i kommunen, og som har vist vedvarende evne til å yte kulturinnsats utover det vanlige.   Kulturprisen bør fortrinnsvis tildeles enkeltpersoner.
  4. Formannskapet avgjør om statuetten skal deles ut, og hvem som skal få den.  Prisen følges av et diplom.
  5. Tildeling av prisen foregår etter grunngitt forslag fra frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner eller privatpersoner. Formannskapet kan også selv foreslå kandidater.
  6. Forslag til kandidater til Måsøy kommunes kulturpris sendes: Måsøy kommune v/ kulturkonsulenten.
  7. Kulturprisen kan bare tildeles en gang til samme person.
  8. Offentliggjørelse og overrekkelse av kulturprisen finner sted i forbindelse med folkefesten 17.mai

Kulturprisen i Måsøy består av en serie på 20 monotypier laget over samme tema – nemlig lysets endringer gjennom noen få timer på vinteren når lyset er på vei tilbake. Serien er laget av billedkunstner Hanne Grete Einarsen, 9714 Snefjord

 

Tildelinger av Måsøy kommunes kulturpris: 

Tildelinger Måsøy kommunes kulturpris

1996

Alfred Stabell

1997

Ellinor Frantzen

1998

Sverre Nygård

1999

Gunnar Jacobsen

2000

Ingen tildeling

2001

Havøysund Musikkforening

2002

Havøysund Idrettslag

2003

Havøysund Skolekorps

2004

Ingen tildeling

2005

Ingen tildeling

2006

Robert André Larsen

2007

Knut Arnestad

2008

Tove Irene Nergård Mathisen

2009

Frank-Tore Jørgensen

2010

Reidun Nilsen

2011

Lions Club Havøysund

2012

Anne Therese Seppola

2013

Måsøy historielag

2014

Torgun Olsen

2015

Roy Arne Andersen

2016

Harald Haagensen

2017

Ingøy Grendelag

2018

Linda Ursin Olsen

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema