Landbruk

Måsøy kommune deltar i et interkommunalt samarbeid i forhold til behandling av landbrukssaker.
 
Jordbrukssjefen kan kontaktes på følgende adresse:
Kvalsund Kommune
Landbrukskontoret
v/ Næringsavdelingen
9620 KVALSUND
 
Tlf:  78 41 55 70
Faks:  78 41 55 50
 
Landbrukskontoret  kan bl.a. gi informasjon om følgende:
bygdeutviklings-midler:

    • landbrukets og skogbrukets tilskuddsordninger
    • deling og omdisponering av landbruks- areal 
    •  Konsesjon for erverv av fast eiendom
       

Skjema