A A A
Måsøy kommune Snø -1
Logo Måsøy brannvesen_145x171

2. gangs utlysning - Ledig stillinger - Brannkonstabel deltid

Fra og med 1. mars 2020 har Måsøy brannvesen følgende ledige stillinger som brannkonstabel deltid, stillingskode 7237: 3 stillinger, tjenestested brannstasjon i Havøysund, stillingsstørrelse 3,21%

Krav til stillingene;
·       Søker må være psykisk og fysisk skikket for tjenesten
·       Søker må være mellom 18 og 40 år.
·       Førerkort klasse B
·       De som ansettes ved tjenestested brannstasjon Havøysund forplikter seg til å gjennomføre og bestå nødvendig normert utdanning som kreves for stillingene bla. Nettbasert                       kurs i brannvern, Grunnkurs eller/Grunnkurs for deltids brannpersonell, mv. Alternativt de kurs som pålegges gjennomført av brannsjefen.
·       Søker må beherske norsk, både muntlig og skriftlig.
·       Søkere må ha bostedsadresse 9690 Havøysund
·       Kunne fremlegge legeerklæring som viser at en fyller de medisinske krav som er satt til røykdykkere. I tillegg må de som ansettes ved tjenestested Havøysund, senest innen        
        12   mnd. etter ansettelse ha bestått normert obligatorisk helsesjekk og fysisk test for røykdykkere.
·       Skriftlig bekreftelse fra hovedarbeidsgiver som godtar at du kan stille på utrykninger i arbeidstiden. Gjelder også normert utdanning/kurs der dette skjer på dagtid.
·       Politiattest (vil bli avkrevd før ev. ansettelse), men trenger ikke vedlegges søknaden)

Andre ønskede kvalifikasjoner; Mrk. ikke krav.
·       Fagbrev innen bygg/anleggs fag, helsefag eller annen relevant utdanning.
·       Disponerer egen bil
·       Førerkort klasse C
·       Kompetansebevis for utrykningskjøretøy, kode 160

Kortfattet søknad med CV, vedlagt tilfredsstillende helseattest sendes; Måsøy kommune v/Brannsjefen, Torget 1, 9690 Havøysund

Tilsendte vitnemål, attester etc. blir ikke sendt i retur.

Nærmere informasjon;  Brannsjef Ruben Johansen, tlf 90 11 13 23                     

Ansettelse, avlønning mv. skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler, særavtaler og reglement.

Søknadsfrist; Skriftlig søknad må være mottatt senest den 31. mars 2020

Skjema