25. mars 2022 kl. 12:47

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
Forsiden/Tjenester/Økonomi og skatt/Merkantile gebyrer

Merkantile gebyrer

Gebyrene er vedtatt på nytt av kommunestyret 16.12.2022 – sak 110/21

1. Innbetalinger og utbetalinger over kontantkasser
Innbetalinger og utbetalinger over kontantkasser (økonomikontoret, Servicetorget, helsesøster, legekontoret, fysioterapeut) er ikke gebyrbelagt.

2. Fakturering
For tilfeldig fakturering tas et administrasjonsgebyr på kr 32,-.
For papirfaktura tas et fakturagebyr på kr 153,-.

3. Lønnstrekk
Tjenester hvor kommunen tilbyr lønnstrekk (husleie, foreldrebetaling barnehage/SFO) er gebyrfritt.

4. Kopiering/utskrift/laminering/telefaks

A-4 kopi/utskrift m/farge

kr 11,- pr ark

A-4 kopi/utskrft s/h

kr 6 pr ark

A-3 kopi/utskrift m/farge

kr 22,- pr ark

A-3 kopi/utskrift s/h

kr 11,- pr ark

A-2 kopi/utskrift

kr 57,- pr ark

A-1 kopi/utskrift

kr 114,- pr ark

A-0 kop/utskrift

kr 231,- pr ark

 


Laminering A-4/A-5


kr 21,- pr ark

Laminering A-3

kr 32,- pr ark

 

 

Telefaks pr side

kr 6,- pr ark

 

 

Skanning A-4

kr 6,- pr ark

Skanning A-3

kr 11,- pr ark

Skanning A-2

kr 22,- pr ark

Skanning A-1

kr 47,- pr ark

Skanning A-0

kr 93,- pr ark

Lag/foreninger 50 % rabatt


5. Utlån
Behandlingsgebyr for utlån og refinansieringer er på 500 kr.


6. Andre gebyrer/ekspedisjonsgebyr
Sektorene skal ikke ta ekspedisjonsgebyr for ovennevnte merkantile oppgaver. Sektorene skal heller ikke fakturere timeforbruk knyttet til slike oppgaver.

7. Innfordringssatser

Purregebyr (1. varsling)

1/10 av inkassosatsen

Purregebyr/inkassovarsel (2. varsling)

2/10 av inkassosatsen

Inkassosatsen er pr. 01.01.17 kr 700,-. Andre innfordringssatser som følge av inkassovirksomhet følger maksimalsatsene i inkassoforskriften.

8. Leie av materiell og utstyr
Materiell og utstyr (prosjektor, flip over o.l.) kr 231,- pr dag

Skjema