fysio_116x145

"Ny fysioterapeut er nå på plass"

Rebecca Møller har nå startet opp som fysioterapeut i hjemkommunen. Hun er å treffe i fysioterapitjenestens lokaler på Helsesenteret og på telefon 78 42 41 24/ 482 95 417.

Tidspunkt for oppstart av gruppetrening vil bli publisert når det er klart."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Skjema