25. nov. 2021 kl. 13:14

Informasjon om Covid19

Råd og anbefalinger om tiltak for å begrense smitte av covid-19
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Råd og anbefalinger om tiltak for å begrense smitte av covid-19
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Snø 0
Forsiden/Tjenester/Politikk/Politisk organisering

Politisk organisering

På denne siden vil du finne informasjon om noen av de politiske kommunale organer (kommunestyre, formannskap, hovedkomiteer, råd og utvalg). Ved å klikke på de organene som fremkommer i det politiske organisasjonskartet nedenfor får du oversikt over medlemmene i hvert organ.
Valgperiode 2019 - 2023:

Ordfører:                                                            Varaordfører:

Bernth R. Sjursen(AP)                                          Jan-Harald Lyder(H)        
Telefon 473 32 407                                             Telefon 950 84 635
E-post: ordforer@masoy.kommune.no               E-post: janlyder@hotmail.com

 

Kommunestyret Formannskapet
Kontrollutvalget Hovedutvalg for teknisk, utvikling og miljø
Klagenemda Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Rådet for mennesker med nedsatt funskjonsevne Hovedutvalg for helse og omsorg
  Eldreråd

 

 
Ønsker du ytterligere informasjon, kan du kontakte Lill-Iren Sjursen på formannskapskontoret
på tlf. 476 07845, eller servicetorget på tlf. 784 24000.

 

Skjema