A A A
Måsøy kommune Skyet -5
Forsiden/Tjenester/Politikk/Politisk organisering

Politisk organisering

På denne siden vil du finne informasjon om noen av de politiske kommunale organer (kommunestyre, formannskap, hovedkomiteer, råd og utvalg). Ved å klikke på de organene som fremkommer i det politiske organisasjonskartet nedenfor får du oversikt over medlemmene i hvert organ.
Valgperiode 2015 - 2019:

Ordfører:                                                            Varaordfører:

Reidun Mortensen (SP)                                     Tor-Bjarne Stabell (H)            
Telefon 909 27661                                              Telefon 959 92964
E-post: ordforer@masoy.kommune.no                        E-post: tbstabell@gmail.com       

 

Kommunestyret Formannskapet
Kontrollutvalget Teknisk komite
Klagenemda Oppvekstkomite
Havnestyret Omsorgskomite
Vilt- og Innenlandsfiskenemd  

 

 
Ønsker du ytterligere informasjon, kan du kontakte Lill-Iren Sjursen på formannskapskontoret
på tlf. 476 07845, eller servicetorget på tlf. 784 24000.

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema