A A A
Måsøy kommune Lettskyet 0
Home/Tjenester/Helse og omsorg/Psykisk helse

Psykisk helse- og rustjeneste i Måsøy

Psykisk helse- og rustjenesten i Måsøy
 er organisatorisk plassert under hjemmetjenesten

Vi som jobber i Psykisk helse- og rustjenesten er:

  • Mette Olsen:                 Fagansvarlig, sosionom, v.utd. psykisk helsearbeid
  • Maren Larsen:               Hjelpepleier med videreutdanning miljøarbeid rus

Besøksadresse:     Bekketun, Søndregate 8 (inngang mot skolen).

Postadresse:          Søndregate 8, 9690 Havøysund


Mobil:
Mette 95 99 92 36, Maren 46 85 77 08  

Åpningstider:
Hverdager fra kl. 08.00–15.30  

Tjenestebeskrivelse:     
Psykisk helse- og rustjeneste har som oppgave å gi bistand/hjelp til personer med psykiske lidelser/problemer og/eller rusproblemer, mennesker i krise eller som befinner seg i en vanskelig livssituasjon.

Tilbudet er gratis og er et lavterskeltilbud.

Saksbehandling; enkeltvedtak iht. lovverk, behov/tiltak  

Henvendelser og henvisninger kan komme fra:
Enkeltpersoner, pårørende, lege, NAV, DPS distrikts psykiatrisk senter: VPP poliklinisk eller døgnavdelinger, rusinstitusjoner, andre instanser.

Samtaler og miljørettede tiltak:
- Individuelle samtaler alt etter den enkeltes behov
- Samtaler kan foregå der en finner det mest hensiktsmessig og etter avtale: ved  kontorbesøk, hjemmebesøk, via telefon.
-Miljørettede tiltak etter behov

Tiltak kan være:
- Kartlegging og målsetting for oppfølging.
- Koordinering/samarbeid i forhold til andre hjelpeinstanser.
- Individuell Plan -- ved behov for langvarige og koordinerte tjenester. 
- Miljørettede tiltak

Psykisk helse- og rustjenesten har samarbeid med fast, og etter behov:
Hjemmetjenesten, lege, fysioterapeut, NAV, Måsøy Jobbsenter, Enhet for barn og unge,  Distrikt Psykiatrisk Senter (DPS) døgnavdelinger og Voksen Psykiatrisk Poliklinikk (VPP), Rusklinikker/institusjoner, UNN, brukerorganisasjoner, andre aktuelle samarbeidspartnere.

Aktuelle linker:

www.ung.no    Informasjon til ungdom
www.vfb.no Voksne for barn
 www.forebygging.no Rusforebygging og helsefremmede arbeid 
 http://korusnord.no/ Kompetansesenter rus Nord-Norge
www.verdensdagen.no Informasjon om Verdensdag for psykisk helse
www.mentalhelse.no Informasjon om Mental Helse
www.angstringen.no   Sliter du med angst? Sjekk denne siden
www.psykopp.no Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
www.veiledningssenter.no Senter for pårørende til rusavhengige
www.lpp.no Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
www.leve.no Landsforeningen for etterlatte etter selvmord
www.nada-norge.no info om NADA øreakupunktur
www.napha.no Kompoetansesenter psykisk helsearbeid
www.psykiskhelse.no Psykisk helse

 

E-mail this Print this

Skjema