A A A
Måsøy kommune Lett snø -1
kart eiterfjord_145x166

Reguleringsplan for Eiterfjordbotn øst – offentlig ettersyn

Planutvalget behandlet i møte den 21.5.2014 forslag til Reguleringsplan for Eiterfjordbotn øst. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for et fremtidig smoltanlegg i området. Planen er lagt ut til offentlig ettersyn frem til 8. august 2014.

Skjema