A A A
Måsøy kommune Delvis skyet -4
Finnmark miljøtjeneste logo_145x57

Renovasjonsruta i Måsøy kommune

Renovasjonsruta er innstilt 2. april (uke 14) pga. Riksvei 889 er sperret av snedskred.
Neste renovasjonrute blir uke 15, er dunkene fulle kan avfall sorteres og legges i sekker.

Skjema