25. mars 2022 kl. 12:47

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
Home/Tjenester/Økonomi og skatt/Skatt og skatteinfo

Skatt og skatteinformasjon

1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skattoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

  Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Informasjon om Skatteetaten finner du på www.skatteetaten.no .

 

Link til informasjon om skatteoppkrever og kemner:

https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skatteoppkrever/

 

 

 

 

 

 

Skjema