25. Mar 2022 kl. 12:47

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
18. March kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
Home/Tjenester/Kultur og oppvekst/Havøysund Skole/Skolefritidsordning (SFO)

VELKOMMEN TIL SFO V/HAVØYSUND SKOLE.

Skolefritidsordningen har inngang ved hovedinngangen til Havøysund skole.

SFO ligger fint til med nærhet til natur- og friluftsliv. I området rundt har vi tilgang til gapahuk, fiskevann og fjell som vi benytter til turer.
I skolen har vi flotte lokaler som det foregår lek og aktiviteter på. SFO har variert lekeutstyr blant annet innenfor forming, konstruksjonslek, rollelek, bøker og spill. Vi har sambruk med skolen hvor vi blant annet har anledning til å bruke aula, polarhallen, skolekjøkken og andre spesialrom.
SFO er et omsorgs- og aktivitetstilbud utenom den obligatoriske skoledagen. Vi skal gi tilbud om lek, allsidig aktivitet og samvær med andre barn og voksne. Trygghet og trivsel skal vektlegges.

Vi har i dag plass til 26 barn på SFO fordelt på 1.-4. trinn.
Vi er 2 ansatte som jobber både i skole og SFO, vi sitter inne med mange ulike styrker og utfyller hverandre meget godt. Personalet jobber hele tiden for å øke kompetansen på barn og det å drive en SFO.

 

PRAKTISK OPPLYSNINGER

Åpningstider

Morgenåpent:
Mandag til fredag:     07.00-09.00

Etter skoleslutt:
Mandag og tirsdag:   13.30-16.00
Onsdag:                    12.45-16.00
Torsdag og fredag:   13.00-16.00

 

Plasser/priser.
Vi har kun hele plasser ved SFO.
Satser for skoleåret 2021/2022 er kr 1853,- + kost kr 321,- pr måned.

 

Garderobe/skiftetøy.
Barn har (sammen med foreldre) selv et stort ansvar for å holde orden på sin egen garderobeplass. Det er plass til skiftetøy i garderobeplasser. Det er viktig at barna har nødvendige klær tilgjengelig for de ulike årstider. Klær skal merkes med barnets navn. Klær som ikke er merket samles i en kurv/eske som dere finner i aulaen.

Mat.
Det serveres et måltid på SFO og det er etter skoletid. I det måltidet er det brød/knekkebrød med diverse pålegg. Det blir også servert frukt til dette måltidet.

Det blir også servert et varmt måltid med jevne mellomrom.

Hvis barna vil spise frokost på SFO må de ta med ekstra mat i matpakken og møte på SFO seinest kl. 08.30.

Vi serverer melk eller vann til måltidene.

 

Vedr. for sent henting av barn.
Ved for sent henting av barn, betales et gebyr på kr 321,- pr påbegynt halvtime.

 

 

Kontaktinformasjon SFO:

Mobil: 95147092

 

Skjema