A A A
Måsøy kommune Delvis skyet 5
KST_21102011 007_145x118

Vår nye ordfører

Anne Karin Olli er vår nye ordfører. Det var på forhånd knyttet en viss spenning til hvem som ville bli ordfører i Måsøy kommune etter forhandlingene som har pågått siden valgresultatet var klart. Tilhørerbenken var ikke overraskende full med spente innbyggere da avtroppende ordfører satte det konstituerende kommunestyremøte.

  1 / 7 
 
KST_21102011 006.jpg 
KST_21102011 006.jpg
 


John Aase hadde tre saker som han skulle lede før han kunne overlate klubba til den nye ordføreren; det var godkjenning av kommunestyrevalget, valg av formannskap og ordfører. Før behandlingen av sakene kunne starte ble det bedt om gruppemøter. Deretter ble kommunestyrevalget godkjent. Det var tydelig for alle at det ikke var noe brudd i enigheten mellom Høyre og Senterpartiet som fremmet felles forslag på representanter til formannskapet. Arbeiderpartiet fremmet deretter sitt forslag, og stemmegivningen viste ikke overraskende at Høyre fikk 2 i formannskapet, Senterpartiet 1 og Arbeiderpartiet 2.

På valget av ordfører fremmet Høyre og SP Anne Karin Olli som sin felles kandidat. Arbeiderpartiet på sin side hadde to innlegg der de begrunnet hvorfor de fremmet Senterpartiets Gudleif Kristiansen som ordførerkandidat, og ikke sin egen førstekandidat. Det ble her vist til felles politisk ståsted i mange saker og den rød-grønne regjeringa. Gudleif Kristiansen redegjorde for valget Senterpartiet hadde tatt og ba AP trekke sitt forslag. Det ble ikke gjort. Stemmegivningen ble som forventet; Anne Karin ble valgt som ny ordfører med 10 stemmer mot 7 stemmer avgitt for Gudleif.

Anne Karin fikk deretter overrakt klubba av John Aase som symbolsk bevis på at hun nå er kommunens ordfører. I gjengjeld overrekte hun en blomst og takket John for å ha vært en samlende ordfører for hele kommunestyret. 

Første sak for den nye ordføreren var valg av varaordfører. På forhånd var det kjent at Høyres Thorbjørn Mathisen ville bli fremmet som Høyres og SP sin felles kandidat, men overraskelsen var stor for en del da Gudleif Kristiansen ble foreslått fra talerstolen. Arbeiderpartiet repliserte raskt at dette var et forslag som de ville stille seg bak, og Gudleif ble deretter enstemmig valgt som vår nye varaordfører.

Hele kommunestyremøtet foregikk i en fin og verdig tone. Valgene av oppvekstkomitè, omsorgskomitè og teknisk komitè fulgte styrkeforholdet mellom de to grupperingene. Det samme gjaldt for valg av medlemmer til havnestyret og til styret i Måsøy Industrieiendom KF. I tillegg var det valg på en rekke andre råd og utvalg som gikk effektivt og greit takket være felles innsats av gruppelederne for alle tre partiene i kommunestyret.

Under følger sammensetninga for formannskapet og de tre kommunestyrekomiteene. Vi kommer tilbake med sammensetninga på resterende organer.

Formannskap:

Anne Karin Olli (H),              ordfører
Gudleif Kristiansen (SP),    varaordfører
Thorbjørn Mathisen (H)
Arvid Mathisen (AP)
Siv Louise Berg (AP)

Oppvekstkomitè:

Jan Harald Lyder (H),        leder
Kenneth Johnsen (SP),    nestleder
Anniken Johansen (H)
Marte Stabell (AP)
Georg Mathisen (AP)

Omsorgskomitè:

Lena Hedlund Pedersen (SP),    leder
Morgan Rene Andresen (H),        nestleder
Kristin Kaspersen (SP)
Hanne Mathisen (AP)
Ingrid Majala (AP)

Teknisk komitè:

Bjørn Harald Olsen (SP)            leder
Siss Heidi Hansen (H)               nestleder
Åge Flaten (SP)
Arnstein Larsen (AP)
Siv Louise Berg (AP)

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema