A A A
Måsøy kommune Delvis skyet -4
Måsøy logo

Vannavstengning - Storvannsvn./Rolvsøyvn./Ingøyvn. tirsd.13 og onsd.14. aug.

På grunn av utskifting av vannledning melder teknisk etat i Måsøy kommune om vannavstengning:   tirsdag 13. aug. fra kl. 08.00 til onsdag 14. aug kl. 15.00 for Storvannsvn. /Rolvsøyvn. og Ingøyveien. Alle som bor i området må stenge stoppekranen for unngå forurensning inn i eget ledningsnett.

Skjema