Industrikai i hallvika

isogfrys[ 1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengde: 50 meter.
Dybde ved kai: ca. 8 meter - vannfylling.
Industri tilknyttet kaien: Havøysund Is & Frys.Fryselager 3000 m3
Islevering 150 tonn kapasitet - olje og smørolje.

26. November 2003 Webmaster
E-mail this  Print this