25. mars 2022 kl. 12:47

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
Home/Offentlig høring/Buss og bestillingstransport Finnmark 2023-2030

Høring - Buss og bestillingstransport Finnmark 2023 - 2030

I forbindelse med utlysning an nye bussanbud for Finnmark vinteren 2021/2022 sendes dette dokumentet ut til alle berørte kommuner, Helse Nord, forsvaret, regionrådene og eventuelt andre berørte parter.

Svar og innspill sendes til kollektiv-ost@tffk.no innen 25. november 2021.

Det legges opp til tre hovedkontrakter for landbasert kollektivtransport i Finnmark. Disse kontraktene er geografisk definert og inndelt som følger:

  • Finnmark Vest: Kommunene Hasvik, Loppa, Alta og Kautokeino.
  • Finnmark Midt: Kommunene Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Porsanger, Lebesby, Gamvik og Karasjok.
  • Finnmark Øst: Kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Nesseby, Vadsø, Vardø og Sør-Varanger.

Selv om kontraktene er geografisk definert, vil det være linjer som krysser de ulike ruteområdene. Det innebærer at den geografiske inndelingen av kontraktene først og fremst er veiledende for plassering av kollektivtilbudet i de ulike anbudspakkene.

Les hele høringsdokumentet her

Skjema