25. mars 2022 kl. 12:47

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
Home/Offentlig høring/Endring av akvakulturtillatelse - Lokalitet 45017 Bakfjord i Måsøy kommune

Kunngjøring endring av akvakulturtillatelse i Bakfjord

Cermaq Norway A/S søker om endring av akvakulturtillatelse i Bakfjorden. Søknaden gjelder flytting av flåte til bedre beskyttet område.

Cermaq Norway AS, har søkt om endring av akvakulturtillatelse til matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 45017 Bakfjord i Måsøy kommune.

Lokalitet: 45017(A4) Bakfjord i Måsøy kommune.

Kontaktperson for Cermaq: Jonny Opdahl, tlf.: +47 951 77 617 eller Troms og Finnmark fylkeskommune ved Hege Skaar, epost; hege.skaar@tffk.no

Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn fra 11.05.2021 i Måsøy kommune på kommunens hjemmeside www.masoy.kommune.no, samt på Rådhuset i Måsøy i Havøysund.

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og være mottat innen 09.06.2021, til Måsøy kommune, Postboks 71, 9691 Havøysund, ev. postmottak@masoy.kommune.no

Søknaden kan du lese her:
Søknad
Melding om vedtak - Planutvalget 14.05.2019 sak 6/19
Rapport Strømmålinger Bakfjorden
Rapport Forundersøkelse
Oversikt over tilgjengelige lokaliteter Troms og Finnmark fylke
Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg
Omfang av styringssystemet
Beredskapsplan

Skjema