Rolvsøy Velforening behandlet mange saker

Velforeninga har behandlet flere saker blant annet rein på Rolvsøya, jakt med hunder, utbedring av samfunnshuset i Tufjord og samferdselstilbudet i kommunen.

Reinen på Rolvsøy  

Rolvsøy velforening viser til reinen som er tatt ulovlig til Rolvsøy, og krever at Reindriftsadministrasjonen om å få fjernet reinene fra Rolvsøy snarest og senest innen 31.august d.å. Alle juridiske virkemidler må tas i bruk.

 

 

 Samferdselstilbud i Måsøy kommune

Befolkningen på Rolvsøy, Ingøy og Måsøy har ingen andre kommunikasjonstilbud enn båt.  Det betyr at rutefrekvensen er svært viktig for befolkningen på disse stedene. Det er viktig at det blir HELÅRSRUTER, så alle reisende har noe å forholde seg til når det gjelder bestilling av for eksempel flybilletter, så de slipper å bruke flere dager og overnattinger og fordyring for å komme seg til/fra øyene i Måsøy Kommune  Rolvsøy velforening støtter fullt ut samferdselsutvalget i Måsøy Kommune som krever HELÅRSRUTER.

 

 

Forbud å jakte med hund på Rolvsøy

Rolvsøy velforening viser til at jakttrykket bare øker for hvert år. Dette gjelder både rype og hare.

Når man jakter med hund på begge artene er det ikke vanskelig å skyte ned alt man kommer over for en god jeger.

Derfor vil Rolvsøy velforening søke Finnmarkseiendommen om at det må bli totalforbud å jakte med hund på Rolvsøy.

 

 

Utbedring av samfunnshuset i Tufjord til bruk som allbrukshus, disponert av Rolvsøy velforening.

  Rolvsøy velforening ønsker å utbedre/restaurere og ta i bruk samfunnshuset i Tufjord. Vi vil nedsette en gruppe med to eller flere personer som skal gå igjennom og redegjøre for husets tilstand. Legge fram en plan for utredning og en kostnadsoversikt til styret.

Muligheter for pengestøtte til dette arbeidet ønskes innspill på.

Eksempelvis Måsøy kommune, Norges velforbund, privatpersoner ved innsamling og bedrifter.

 

 

Skjema