25. mars 2022 kl. 12:47

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
Home/Offentlig høring/Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Måsøy kommune

Høringsfristen er utgått

Høring – Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Måsøy kommune

Måsøy kommune har laget kart over friluftslivsområder i kommunen og gjort en verdivurdering av disse. Vi ønsker nå innspill fra deg som innbygger i kommunen, lag og foreninger og grunneiere for å kvalitetssikre jobben vi har gjort. 

Frist for å komme med innspill: 17. april 2021

Hovedmålet har vært å få en oversikt over de mange friluftsområdene som kommunen har. Disse områdene varierer fra små rekreasjonsområder til store turområder uten tilrettelegging. Vi legger nå dette arbeidet ut på høring for kvalitetssikring, og du som innbygger, lag og foreninger og grunneiere inviteres til å komme innspill.

Innspill merkes med "innspill til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder" og kan sendes på flere måter:

  • E-post til postmottak@masoy.kommune.no Merk gjerne med saksnummer: 19515.
  • Post til Måsøy kommune, Postboks 71, 9691 Havøysund.
  • Innspillene kan også leveres inn på servicetorget i Havøysund.

Forslaget kan ses på denne lenken: Kartforslag

Klikk på lenkene under for å laste ned filer:

Brukerveiledning til elektronisk kartforslag
Vurderingsskjema

 

 

Skjema