18. mars kl. 16:02

Informasjon om koronaviruset

Det åpnes for besøkende med noen begrensninger til Sykejemmet, Daltun og Bekketun fra og med i dag 13. mai 2020

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Delvis skyet 5

Koronainformasjon

rådhuset sommertid_145x109

Offentlige bygg åpner tirsdag 12. mai

Rådhuset og biblioteket åpner tirsdag.
Skype kontakt

Gå på digitalt besøk på sykeavdelingen

Det er som kjent ikke mulig å besøke dine kjøre på Havøysund helsesenter, sykeavdelingen men pårørende som ønsker kontakt med sine kjære kan opprette Skype konto og ta kontakt...
koronavirus

Nytt smittetilfelle påvist i Måsøy kommune.

Ordføreren er blitt informert av fungerende kommuneoverlege om at vi har fått påvist vårt andre smittetilfelle i kommunen.
Koronavirus informasjon

Melding fra kriseledelsen i Måsøy kommune 14.04.2020

Påsken er over, og man har allerede fått signaler fra regjeringen om at folk må forberede seg på en hjemme-sommer, i alle fall innenfor landets grenser.
Koronavirus informasjon

Gjeldene formannskapets vedtak - Lokale tiltak for å begrense Covid-19

Med hjemmel i Smittevernloven § 4-1, samt med henvisning til kommunestyrevedtak i sak 7/20 punkt 2, forlenger formannskapet gjeldende smitteverntiltak fram til 14. april 2020....
corona positiv

Første tilfelle av Covid-19 smitte påvist i Måsøy kommune

I dag 3. april, fikk fungerende kommuneoverlege beskjed om at en innbygger i Måsøy kommune har testet positivt for covid-19. Personen er nå i isolasjon, og man følger opp både...
Koronavirus informasjon

Gjeldene kommunestyre vedtak vedr Covid-19

Med hjemmel i smittevernlovens § 4-1 opprettholder/justerer kommunestyre i dag tidligere kommunestyrevedtak av 13.03.20, samt smittevernlegens tidligere hastevedtak i forbinde...
Taxi

Melding fra Havøysund Taxi

Melding fra Havøysund Taxi, gjeldende for alle drosjer tilknyttet Norges Taxiforbund:
koronavirus

Koronavirus: Informasjon fra Måsøy kommune 31.03.2020

Det er pr nå ikke påvist Korona blant Måsøy kommune sine innbyggere.