A A A
Måsøy kommune Snø -1
valg_banner_198x123px_100x62

Forhåndsstemmegivning

Den 12. august starter den ordinære fohåndsstemmegviningen. Du kan forhåndsstemme fram til og med fredag 6. september.

Alle velgere kan avgi sin forhåndsstemme hvor som helst i landet, men husk å avgi din stemme så tidlig som mulig slik at stemmen rekker frem til valgdagen 9. september.

Henvend deg på rådhusets servicetorg for forhåndsstemmegvining i Havøysund. Rådhusets åpningstid er mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00.

Husk;  Du kan stemme kun en gang. Ta med valgkort og legitimasjon !

For nærmere informasjon om Stortings - og sametingsvalget 2013:

Departementets offisielle valgside

Skjema