A A A
Måsøy kommune Delvis skyet -4
bøker[2]_145x145

Info. fra Måsøy kommune

For å få lånt bøker etc fra andre bibliotek må dere være registrert som låner ved det aktuelle lånebiblioteket. Om det er ønskelig med et ”Nasjonalt lånekort” som kan brukes over hele landet, må dette opplyses eller spørres om ved registrering på det aktuelle biblioteket dere er på. Alle bibliotekadresser med telefonnummer finnes på internett.

Gå gjerne inn på Finnmark fylkesbiblioteks nettside http://www.fm.fylkesbibl.no , der finnes oversikt over alle bibliotek i Finnmark. Landsoversikt finnes på http://ask.com/Folkebiblioteket

Til dere som låner bøker,filmer etc fra andre bibliotek:

Dette kan legges i kassen merket ”Måsøy folkebibliotek” som står i hovedinngangen på rådhuset . Kommunen vil returnere dette til de respektive utlånsbibliotek, men kommunen er ikke ansvarlig for evt feil og mangler med det som innleveres her.

 

Skjema