A A A
Måsøy kommune Snø -1
Konfirmasjon_100x128

Innskriving konfirmanter 2013/14

Fristen for å melde på konfirmanter er fredag 30 august kl 15. Skjema finner du her. Leveres på servicetorget på kommunehuset.

Det er obligatorisk å møte opp på første konfirmantundervisning 5. september og på presentasjonsgudstjeneste i Havøysund 15. september (gjelder ikke for konfirmanter i distriktene).

Les mer om konfirmasjon her: http://www.masoy.kommune.no/konfirmasjon.4945350-189842.html

Konfirmasjon i Havøysund kirke er satt til pinsehelgen, 8. juni 2014. Det vil bli andre datoer i distriktene for konfirmanter der.

For mer informasjon kontakt Arne på 45 48 10 55 eller Laila på 97 03 73 43.

Det er viktig å overholde fristen for innlevering av skjemaet under!

Skjema