A A A
Måsøy kommune Snø -1

Planutvalget 11. juni kl 12.00

Planutvalget i Måsøy har møte den 11. juni 2013 kl. 12.00. Møtet avholdes på rådhuset - Ordførers kontor.

sakspapirene kan leses her

Skjema