Måsøy logo_145x177[1]

17. mai arrangement 2017

Lag og foreninger som ønsker å arrangere aktiviteter 17. mai kan søke kommunene om tilskudd til dette. Tilskuddet følger egne retningslinjer og midlene fordeles etter søknad. Søknadsfrist er 06.03.17

Lag og foreninger som ønsker å arrangere aktiviteter 17. mai kan søke kommunen om tilskudd til dette. Tilskuddet følger egne retningslinjer og midlene fordeles etter søknad. Søknaden sendes på mail til: servicetorget@masoy.kommune.no og skal merkes med "17. mai". Søknadsfrist 06.03.17.

Retningslinjene kan leses her

Skjema