Førstehjelp ved selvmordsfare bilde

24 nye hjelpere i «Førstehjelp ved selvmordsfare» i Måsøy kommune

Onsdag 7. og torsdag 8. juni fikk 24 ansatte i helse- og oppvekst opplæring i «Førstehjelp ved selvmordsfare».

Kurset i regi av VIVAT selvmordsforebygging kan bidra til økt kompetanse i å identifisere og hjelpe personer med selvmordstanker. Selvmord er et komplekst samfunnsproblem. Et av målene med kurset er å gi kompetanse til å oppdage signaler på selvmordstanker og selvmordsfare, som igjen gir handlingskompetanse som kan bidra til å redde liv.

Kurset ga oss innsikt i blant annet hvordan man kan;

  • oppdage mennesker som har det vanskelig og kan være i selvmordsfare
  • stille direkte spørsmål om selvmordstanker
  • hjelpe personen i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig
  • arbeide med usikkerhet om å leve eller dø
  • lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
  • bruke hjelperessurser i lokalsamfunnet

Vivat selvmordsforebygging finansieres av Helsedirektoratet og er en del av Universitetssykehuset i Nord Norge.

SqIdoyCZIwAAAAASUVORK 5CYII=

Dersom du strever med selvmordstanker er det viktig at du søker hjelp og forteller noen om hvordan du har det. Vivat har ingen direkte hjelpetjeneste eller krisetelefon.

Ved akutt selvmordsfare, ring 113
Felles telefonnummer til alle legevaktsentralene i Norge er: 116 117

Det finnes flere døgnåpne hjelpetelefoner du kan kontakte:
Mental helse, Hjelpetelefonen tlf. 116 123
Kirkens SOS, Krisetelefonen tlf. 22 40 00 40
Alarmtelefonen for barn og unge,  tlf. 116 111
Kameratstøttetelefonen, tilbud til soldater, veteraner og deres familie tlf. 800 48 500

Du kan også kontakte:
Kors på halsen,  Røde kors sin samtaletjeneste for barn og ungdom. Åpent hver dag mellom kl. 14.00 og 22.00.
SnakkOmPsyken.no, Chattetjeneste fra Blå kors til barn og ungdom i hele landet. Chatten har åpent søndag til torsdag kl. 17:00 – kl. 21:00.

På hjemmesiden til Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) finner du mer informasjon om hvor du kan søke hjelp og hva du kan gjøre hvis du er bekymret for om en du kjenner har selvmordstanker.

 

Skjema