sykepleier[2]_145x78

4 ledige sykepleierstillinger i Måsøy kommune

Måsøy kommune har ledig 4 sykepleierstillinger. For tiden er det 2 stillinger med tjenestested sykeavdelingen og 2 stillinger i hjemmetjenesten. Søknadsfrist: 09.12.15

Fullstendig utlysningstekst finnes du her

Skjema