Home/Økonomi og skatt/Økonomikontoret

Økonomikontoret

Økonomikontoret er en del av sentraladministrasjonen, og holder til i andre etasje på rådhuset i Havøysund. Kontorets ansvarsområder og kontaktpersoner står under på denne siden. Fra menyen til venstre kan du blant annet få mer informasjon om skatt, terminoppgaver og innbetalingsfrister på skatter og avgifter. I tillegg kan du under området "kommunal økonomi" finne tidligere års avlagte regnskap, vedtatte budsjett/økonomiplaner og årsmeldinger.


Økonomikontoret har ansvaret for:

  • Kommunal regnskapsføring, lønnsutbetalinger, innlån, utlån og faktureringer
  • Innfordring av kommunale krav

 

Følgende personer er ansatt på økonomikontoret: 

Andreas Melsvik Økonomisjef 98 11 98 40
Wenche Kristiansen Kontorfaglært 47 60 78 48
Anna Zhgun Pires Økonomikonsulent 47 60 79 63


Hvem skal jeg kontakte?
Dersom du har spørsmål rundt lønn, regnskap eller kommunal fakturering kan du ta kontakt med Wenche. Når det gjelder innfordring kan du ta kontakt med Anna. Spørsmål vedrørende kostra eller lån kan rettes til Ingrid og Anna.

Betalingsavtale/betalingsutsettelse på kommunale krav avklares med Wenche

Skjema