Home/Kultur, idrett og fritid/Scooter

Scooterløyper i kommunen

Scooter og scooterløyper
Det er til sammen ca 200 km merkede scooterløyper i Måsøy kommune.

Kontaktpersoner:
Ta kontakt med avd. ingeniør Stein Kristiansen på tlf. nr. 411 26 769 dersom du ønsker mer informasjon.

Scooterløyper
Kart over scooterløyper i Måsøy og for Finnmark

Scooterløyper i Måsøy kommune

Scooterløyper i Finnmark  
Oversikt over åpne/stengte scooterløyper 2024


Forskrift om snøskuterløyper, Måsøy kommune, Troms og Finnmark

Søknadsskjema / dispensasjon i forhold til Motorferdselsloven

Her finner du link til elektronisk søknadsskjema for nettbasert levering
Her finner du søknadsskjema i pdf  format for nedlastning og utskriving

Skjema