Home/Politikk/Sakspapirer og protokoller/Planutvalget

Sakspapirer og møteprotokoller for planutvalget

Her finner du sakspapirer og møteprotokoller for planutvalget. Dokumentene er lagt ut i PDF-format, og kan fritt lastes ned.

 

Saksliste og sakspapirer 24. september 2019
Vedlegg: høringsuttalelse fra Sametinget
Vedlegg: Søknad

Møteprotokoll 24. september 2019
Sakliste og sakspapirer 16. juli 2019 Møteprotokoll 16. juli 2019
Saksliste og sakspapirer m/vedlegg 14. mai 2019 Møteprotokoll 14. mai 2019
Saksliste og sakspapirer 12. mars 2019 Møteprotokoll 12. mars 2019
Saksliste og sakspapirer 20. november 2018 Møteprotokoll 20. november 2018
Saksliste og sakspapirer 25. september 2018 Møteprotokoll 25. september 2018
Saksliste og sakspapirer 23. august 2018 Møteprotokoll 23. august 2018
Saksliste og sakspapirer 25. april 2017 Møteprotokoll 25. april 2017
Saksliste og Sakspapirer 16. februar 2017 Møteprotokoll 16. februar 2017
Saksliste og sakspapirer 13. september 2016 Møteprotokoll 13. september 2016
Saksliste og sakspapirer 7. juni 2016 Møteprotokoll 7. juni 2016
Saksliste og sakspapirer 3. mai 2016 Møteprotokoll 3. mai 2016
Saksliste og sakspapirer 5. april 2016 Møteprotokoll 5. april 2016
   
Saksliste og sakspapirer 26. mai 2015 Møteprotokoll 26.05.2015
   
Saksliste og sakspapirer 28. august 2014 Møteprotokoll 27.08.2014
Saksliste og sakspapirer 21. mai 2014 Møteprotokoll 21. mai 2014
Saskliste og sakspapirer 9. april 2014 Møteprotokoll 9. april 2014
   
Saksliste og sakspapirer 17. januar 2012 Møteprotokoll 17. januar 2012                                                 
Saksliste og sakspapirer 6. mars 2012 Møteprotokoll 6. mars 2012
Saksliste og sakspapirer 26. april 2012 Møteprotokoll 26. april 2012
Saksliste og sakspapirer 22. august 2012
Tilleggssaksliste 22. august 2012
Møteprotokoll 22. august 2012
Saksliste og sakspapirer 11. oktober 2012 Møteprotokoll 11. oktober 2012
Saksliste og sakspapirer 28. november 2012 Møteprotokoll 28. november 2012
Saksliste og sakspapirer 19. desember 2012 Møteprotokoll 19. desember 2012
Saksliste og sakspapirer 24. januar 2013 Møteprotokoll 24. januar 2013
Saksliste og sakspapirer 20. februar 2013  Møteprotokoll 20. februar 2013
Saksliste og sakspapirer 3. april 2013 Møteprotokoll 3. april 2013
Saksliste og sakspapirer 29. april 2013 Møteprotokoll 29. april 2013
Saksliste og sakspapirer 11. juni 2013 Møteprotokoll 11. juni 2013
Saksliste og sakspapirer 18. september 2013 Møteprotokoll 18. september 2013
Saksliste og sakspapirer 31. oktober 2013 Møteprotokoll 31. oktober 2013
Saksliste og sakspapirer 2. desember 2013 Møteprotokoll 2. desember 2013

 

Skjema